Droś, A. (2019) „Wojciech Dzieduszycki (1848–1909) – konserwatywny myśliciel i mędrzec na wzór grecki”, Civitas. Studia z filozofii polityki, 240, s. 105-116. doi: 10.35757/CIV.2019.24.07.