Czepiel, A. (2021) „Przekleństwo pragnienia półptaka. Radykalizm polityczny według Bronisława Trentowskiego w kontekście współczesnym”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 280, s. 137-164. doi: 10.35757/CIV.2021.28.02.