Kołodziejczyk, P. (2013) „New Deal jako zjawisko rewolucyjne według The Revolution Was Gareta Garretta”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 150, s. 117-140. doi: 10.35757/CIV.2013.15.06.