Słowiński, S. (2019) „ Szkic anarchizmu aktualności. O pojęciu anarchistyczności”, Civitas. Studia z filozofii polityki, 240, s. 171-204. doi: 10.35757/CIV.2019.24.11.