Kaczorowski, P. (2012) „Carl Schmitt o totalizmie i jego podmiocie. Prolegomena do rozważań o państwie totalitarnym”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 140, s. 69-118. doi: 10.35757/CIV.2012.14.05.