Kaczorowski, P. (2010) „Uwagi o pojęciu państwa i suwerenności”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 120, s. 109-131. doi: 10.35757/CIV.2010.12.05.