Kaczorowski, P. (2007) „«Dobre» społeczeństwo i państwo prawa. Prolegomena do konstytucji”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 100, s. 29-42. doi: 10.35757/CIV.2007.10.02.