Marczewski, P. (2007) „Szlachetny nihilizm a klasyczne pytanie filozofii polityki. Rozróżnienie na fakty i wartości w myśli politycznej Maxa Webera”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 100, s. 204-231. doi: 10.35757/CIV.2007.10.11.