[1]
B. Markowska-Marczak, „Neo-monadyzm Gabriela Tarde’a jako model ekonomii politycznej XXI wieku ”, c, t. 29, s. 79-103, maj 2022.