[1]
K. Guczalska, „Carole Pateman i feministyczna dekonstrukcja umowy społecznej”, c, t. 21, s. 187-205, grudz. 2017.