[1]
J. Breczko, „Sprawozdanie z polemiki Leszka Kołakowskiego z Józefem Marią Bocheńskim na łamach «Kultury» paryskiej oraz kilka wniosków dotyczących filozofowania w ogóle”, c, t. 24, s. 67-54, cze. 2019.