[1]
P. Marczewski, „Szlachetny nihilizm a klasyczne pytanie filozofii polityki. Rozróżnienie na fakty i wartości w myśli politycznej Maxa Webera”, c, t. 10, s. 204-231, sty. 2007.