Markowska-Marczak, B. „Neo-Monadyzm Gabriela Tarde’a Jako Model Ekonomii Politycznej XXI Wieku ”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, T. 29, maj 2022, s. 79-103, doi:10.35757/CIV.2021.29.04.