Januszkiewicz, A. „Kobieta, ciało I Technodystopia”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, T. 29, maj 2022, s. 151-68, doi:10.35757/CIV.2021.29.07.