Guczalska, K. „Carole Pateman I Feministyczna Dekonstrukcja Umowy społecznej”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, T. 21, grudzień 2017, s. 187-05, doi:10.35757/CIV.2017.21.09.