Breczko, J. „Sprawozdanie Z Polemiki Leszka Kołakowskiego Z Józefem Marią Bocheńskim Na łamach «Kultury» Paryskiej Oraz Kilka wniosków dotyczących Filozofowania W ogóle”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, T. 24, czerwiec 2019, s. 67-54, doi:10.35757/CIV.2019.24.05.