Zakrzewska, K. „Tajność a Przestrzeń Publiczna”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, T. 20, czerwiec 2017, s. 99-118, doi:10.35757/CIV.2017.20.05.