Czepiel, A. „Przekleństwo Pragnienia półptaka. Radykalizm Polityczny według Bronisława Trentowskiego W kontekście współczesnym”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, T. 28, czerwiec 2021, s. 137-64, doi:10.35757/CIV.2021.28.02.