Kołodziejczyk, P. „New Deal Jako Zjawisko Rewolucyjne według The Revolution Was Gareta Garretta”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, T. 15, styczeń 2013, s. 117-40, doi:10.35757/CIV.2013.15.06.