Słowiński, S. „ Szkic Anarchizmu aktualności. O pojęciu anarchistyczności”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, T. 24, czerwiec 2019, s. 171-04, doi:10.35757/CIV.2019.24.11.