Kaczorowski, P. „«Dobre» społeczeństwo I państwo Prawa. Prolegomena Do Konstytucji”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, T. 10, styczeń 2007, s. 29-42, doi:10.35757/CIV.2007.10.02.