Wonicki, R. „Trzy Modele Demokratycznego państwa”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, T. 10, styczeń 2007, s. 94-120, doi:10.35757/CIV.2007.10.06.