Marczewski, P. „Szlachetny Nihilizm a Klasyczne Pytanie Filozofii Polityki. Rozróżnienie Na Fakty I wartości W myśli Politycznej Maxa Webera”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, T. 10, styczeń 2007, s. 204-31, doi:10.35757/CIV.2007.10.11.