Recenzenci

LISTA RECENZENTÓW ZA ROK 2018.
dr hab. Piotr Bartula, UJ
dr hab. Marta Bucholc, UW
dr hab. Stanisław Filipowicz, UW
dr hab. Katarzyna Haremska, UP
dr hab. Steffen Huber, UJ
dr hab. Arkadiusz Jabłoński
prof. Jakub Kloc-Konkołowicz, UW
dr hab. Aleksander Manterys, ISP PAN
dr hab. Janusz Majcherek, UP
prof. Barbara Markiewicz, UW
ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, UKSW
dr hab. Maciej Michalski, UG
dr hab. Lech Nijakowski, UW
dr hab. Agnieszka Nogal, UW
dr hab. Arkady Rzegocki, UJ
prof. Roman Piekarski, UG
dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves
dr hab. Tomasz Sikora, UJ
prof. Slawomir Sowinski, UKSW
dr hab. Tomasz Stryjek, ISP PAN
dr hab. Andrzej Waśkiewicz, UW
prof. Radosław Zenderowski, UKSW
dr Anna Barcz, IBL PAN
dr Wojciech Bober, UW
dr Paulina Codogni, ISP PAN
dr Agnieszka Dudzińska
dr Magdalena Gawin, UW
dr Adam Leszczyński, ISP PAN
dr Natalia Juchniewicz, UW
dr Karolina Mania, UJ
dr Barbara Markowska, CC
dr Dorota Mokrosińska, LU
dr Marta Olesik
dr Magdalena Sztandara, UJ
dr Łukasz Święcicki, UPH
dr Urszula Zbrzeźniak, UW
dr Tomasz Żuradzki, UJ