Recenzenci

LISTA RECENZENTÓW ZA ROK 2019/2020
Andruszkiewicz Iwetta, prof. UAM
Antkowiak Paweł, prof. UAM
Augustyn Leszek, prof. UJ
Augustyniak Małgorzata, dr UWM
Bartula Piotr, prof. UJ
Błaszczyk Cezary, dr UW
Bohuszewicz Paweł, prof. UMK
Breczko Jacek, prof. UMB
Brzezińska Anna, dr UŁ
Chałubiński Mirosław, prof. UW
Chimiak Galia, prof. IFiS PAN
Chołaszczyński Krystian, dr WSKSiM
Chymkowski Roman, dr hab. UW
Czapka Elżbieta, dr UMCS
Czekaj Rafał, dr UMCS
Dobrzeniecki Karol, prof. UMK
Dominiak Łukasz, prof. UMK
Duch-Dyngosz Marta, dr UJ
Eberhardt Piotr Jan, prof. IGiPZ PAN
Filipowicz Stanisław, prof. UW
Gadowska Kaja, prof. UJ
Gajda Kinga Anna, dr UJ
Gałkowski Stanisław, prof. AIK
Gąsiorowski Stefan, prof. UJ
Guczalska Katarzyna, dr UEK
Hajduk Jurij, dr PWSZ w Chełmie
Haremska Katarzyna, prof. UP
Helios Joanna, dr hab. UWr
Hładkiewicz Wiesław, prof. UZ
Janeczek Stanisław, ks. prof. KUL
Jankowska Małgorzata, dr UAM
Kalita Cezary, dr UPH
Kałwa Dobrochna, dr hab. UW
Karasa Marcina, prof. UJ
Kassner Maciej, dr UW
Kledzik Emilia, dr. UAM
Kojkoł Jerzy, prof. AMW
Kołoczek Łukasz, dr. UP
Kowalska Beata, prof. UJ
Krzysztofek Kazimierz, prof. SWPS
Kubicki Paweł, dr hab. UJ
Kuligowski Piotr, dr IH PAN
Machowski Adam, prof. Universidad de Navarra
Malicki Krzysztof, prof. UR
Mania Karolina, dr. UJ
Manterys Aleksander, prof. UW
Majcherek Janusz, prof. UP
Markiewicz Barbara, prof. UW
Mazurkiewicz Piotr, ks. prof. UKSW
Michalski Maciej, prof. UG
Marody Mirosława, prof. IFiS PAN
Mazurek Sławomir, prof. IFiS PAN
Melonowska Justyna, dr APS
Michalska-Żyła Agnieszka, dr UŁ
Michalski Maciej, prof. UG
Mikołejko Zbigniew, prof. IFiS PAN
Mizera Janusz, prof. UJ
Moskalewicz Marcin, dr hab. UM w Poznaniu
Możdżyński Paweł, dr hab. UW
Nieroba Elżbieta, dr UO
Nijakowski Lech, prof. UW
Nobis Adam, prof. UWr
Noga Marian, prof. WSB we Wrocławiu
Nowak Andrzej, prof. UJ
Olczyk Maciej, ks. prof. UAM
Paczkowski Przemysław, prof. UR
Perlikowski Łukasz, dr UMK
Ples-Bęben Marta, dr UŚ
Pluciński Przemysław, dr UAM
Pokropski Marek, dr UW
Polak Ryszard, prof. UPH
Potulski Jakub, prof. UG
Praczyk Małgorzata, prof. UAM
Prokop Krzysztof, prof. UPH
Prostak Rafał, dr UEK
Raciborski Jacek, prof. UW
Rajca Lucyna, prof. UJK
Rarot Halina, dr hab. PL
Rewers Ewa, prof. UAM
Rogowska-Stangret Monika, prof. UWB
Rosset De Tomasz, prof. UMK
Rykiel Zbigniew, prof. UR
Sadecka Agnieszka, dr UJ
Sikora Tomasz, prof. UJ
Skoczylas Łukasz, dr UAM
Skudrzyk Piotr, dr hab. UŚ
Smoczyński Rafał, prof. IFiS PAN
Stawrowski Zbigniew, prof. UKSW
Stryjek Tomasz, prof. ISP PAN
Sułek Mirosław, prof. UW
Szary Stefan, dr Collegium Da Vinci
Szczepański Jakub, dr UJ
Sztandara Magdalena, dr UJ
Szumera Grażyna, dr hab. UŚ
Szwerd Antoni, prof. UP
Thel Karolina, dr. ASP Warszawa
Tulejski Tomasz, prof. UŁ
Waśkiewicz Andrzej, prof. UW
Wawrzyniak Jan, prof. UP
Wendland Michał, prof. UAM
Wendt Jan, prof. Universitatea din Oradea
Wesołowska Agnieszka, dr UŚ
Wroński Leszek, prof. UJ
Załuski Wojciech, prof. UJ
Zawanowska Marzena, prof. UW
Zawisza Rafał, dr UW
Ziemińska Renata, prof. USZ
Zubelewicz Jan, dr hab. PW
Zuziak Władysław, prof. UPJPII
Żardecka Magdalena, prof. UR
Żylicz Tomasz, prof. UW

LISTA RECENZENTÓW ZA ROK 2018
Dr hab. Piotr Bartula, UJ
dr hab. Marta Bucholc, UW
dr hab. Stanisław Filipowicz, UW
dr hab. Katarzyna Haremska, UP
dr hab. Steffen Huber, UJ
dr hab. Arkadiusz Jabłoński
prof. Jakub Kloc-Konkołowicz, UW
dr hab. Aleksander Manterys, ISP PAN
dr hab. Janusz Majcherek, UP
prof. Barbara Markiewicz, UW
ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, UKSW
dr hab. Maciej Michalski, UG
dr hab. Lech Nijakowski, UW
dr hab. Agnieszka Nogal, UW
dr hab. Arkady Rzegocki, UJ
prof. Roman Piekarski, UG
dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves
dr hab. Tomasz Sikora, UJ
prof. Sławomir Sowinski, UKSW
dr hab. Tomasz Stryjek, ISP PAN
dr hab. Andrzej Waśkiewicz, UW
prof. Radosław Zenderowski, UKSW
dr Anna Barcz, IBL PAN
dr Wojciech Bober, UW
dr Paulina Codogni, ISP PAN
dr Agnieszka Dudzińska
dr Magdalena Gawin, UW
dr Adam Leszczyński, ISP PAN
dr Natalia Juchniewicz, UW
dr Karolina Mania, UJ
dr Barbara Markowska, CC
dr Dorota Mokrosińska, LU
dr Marta Olesik
dr Magdalena Sztandara, UJ
dr Łukasz Święcicki, UPH
dr Urszula Zbrzeźniak, UW
dr Tomasz Żuradzki, UJ


LISTA RECENZENTÓW ZA ROK 2017
Dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz, UW
dr hab. Tatiana Krynicka, UG
ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, UKSW
prof. Barbara Markiewicz, UW
dr hab. Arkady Rzegocki, UJ
dr hab. Roman Piekarski, UG
dr hab. Sławomir Sowiński, IP UKSW
dr hab. Tomasz Stryjek, ISP PAN
dr hab. Antoni Szwed, IFIS UP
dr hab. Jan Wawrzyniak, IFIS UP
prof. Radosław Zenderowski, UKSW
prof. Mirosław Żelazny, IF UMK
dr Adam Leszczyński, ISP PAN
dr Karolina Mania, updr
dr Magdalena Gawin, KG OF PAN
dr Barbara Markowska, CC
dr Dorota Mokrosińska, LU

LISTA RECENZENTÓW ZA ROK 2016
Dr hab. Marta Bucholc, UW
prof. Jakub Kloc-Konkołowicz, UW
ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, UKSW
prof. Barbara Markiewicz, UW
prof. UJ dr hab. Arkady Rzegocki, UJ
prof. Roman Piekarski, UG
prof. Slawomir Sowinski, IP UKSW
dr hab. Tomasz Stryjek, ISP PAN
prof. Radosław Zenderowski, UKSW
dr Anna Barcz, IBL PAN
dr Paulina Codogni, ISP PAN
dr Magdalena Gawin, KG OF PAN
dr Adam Leszczyński, ISP PAN
dr Natalia Juchniewicz, UW
dr Barbara Markowska, CC
dr Urszula Zbrzeźniak, UW

LISTA RECENZENTÓW ZA ROK 2015
Dr hab. Marta Bucholc, UW
prof. Arkadiusz Indraszczyk, UPH w Siedlcach
prof. Jakub Kloc-Konkołowicz, UW
prof. Barbara Markiewicz, UW
ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, UKSW
prof. Arkady Rzegocki, UJ
prof. Adam Wielomski, UPH w Siedlcach
dr Łukasz Dominiak, UMK
dr Magdalena Gawin, IH PAN
dr Adam Leszczyński, ISP PAN
dr Karolina Mania, UP
dr Urszula Zbrzeźniak, UW