Inteligent przybrany i odrzucony

— refleksje na kanwie książki Michała Przeperskiego Mieczysław F. Rakowski. Biografia polityczna


Abstrakt

Turkowski refers to Michał Przeperski’s much-read biography of Mieczysław F. Rakowski, which constitutes interesting literature not only for those interested in the political history of the Polish People’s Republic, but also for those researching social processes in post-war Poland. In particular, Turkowski ascertains that one can discover numerous valuable observations concerning the issue of social advancement in this biography, observations that question the durability of the heritage of the system of real socialism in this respect.


Słowa kluczowe

Mieczysław F. Rakowski; Michał Przeperski; elity; inteligencja; PRL

Domosławski Artur, 2017, Kapuściński non-fiction, Wielka Litera, Warszawa.

Kamiński Antoni Z., Kurczewska Joanna, 2014, Przemiany instytucjonalne w Polsce. Elita politycznych nomadów, w: Antoni Z. Kamiński (red.), Dezercja elit. Konsolidacja ustroju politycznego w postkomunistycznej Polsce, ISP PAN, Warszawa, s. 81–105.

Lampert Nicholas, 1979, The Technical Intelligentsia and the Soviet State, Palgrave Macmillan UK, London.

Przeperski Michał, 2021, Mieczysław F. Rakowski. Biografia polityczna, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa.

Turkowski Andrzej, 2020, Zmagania na peryferiach. Elity III RP o Rosji, Scholar, Warszawa.

Warczok Tomasz, Zarycki Tomasz, 2014, Hegemonia inteligencka: kapitał kulturowy we współczesnym polskim polu władzy — perspektywa „długiego trwania”, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.

Zysiak Agata, 2016, Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, Nomos, Kraków.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-29


Turkowski, A. (2021). Inteligent przybrany i odrzucony. Kultura I Społeczeństwo, 65(4), 173-182. https://doi.org/10.35757/KiS.2021.65.4.9

Andrzej Turkowski  andrzej.turkowski@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3946-7049
Inne teksty tego samego autora