[1]
Więckiewicz-Archacka, M. 2021. Vanishing Traces: Evolution of Autobiographical Practices on the Internet. Kultura i Społeczeństwo. 65, 4 (grudz. 2021), 105-120. DOI:https://doi.org/10.35757/KiS.2021.65.4.5.