[1]
Frieske, K.W. 2019. Pochwała populizmu. Esej polemiczny. Kultura i Społeczeństwo. 63, 4 (grudz. 2019), 103-123. DOI:https://doi.org/10.35757/KiS.2019.63.4.6.