(1)
Pańków, I. Nowa Teoria moralności. Traktat O Naturze Ludzkiej I Naturze podziałów międzyludzkich. kis 2018, 62, 321-334.