(1)
Pańków, I. Zbiorowe Diagnozowanie Polskiej rzeczywistości. O Wywiadach Michała Sutowskiego. kis 2017, 61, 215-221.