(1)
Dębska, K. O intersekcjonalność W Badaniach Nad bezdomnością Kobiet W Europie. kis 2017, 61, 233-236.