(1)
Gładys-Jakóbik, J.; Post, B. Wzory Sukcesu W Narracjach Elit Administracyjnych państwa. kis 2015, 59, 65-83.