(1)
Pańków, I. Elity Administracyjne. Misja I odpowiedzialność. kis 2015, 59, 85-104.