(1)
Michalski, Łukasz. Czy Republika Chce Być Ocalona? Wokół książki Bogusława Śliwerskiego Edukacja (w) Polityce. Polityka (w) Edukacji . kis 2015, 59, 215-219.