(1)
Książek, J. Transnarodowość repatriantów Z Kazachstanu — kłopoty Z Urzeczywistnieniem potencjału. kis 2021, 65, 3-30.