(1)
Ciechorska-Kulesza, K. Postmigracyjność a Status Symboliczny społeczności Lokalnej. Mieszkańcy Wobec Przerwania ciągłości Historyczno-Kulturowej Miejsca — Przypadek Gminy Główczyce. kis 2021, 65, 31-51.