(1)
Frieske, K. W. PochwaƂa Populizmu. Esej Polemiczny. kis 2019, 63, 103-123.