(1)
Jarząbek, M. Historia pamięci Jednego Dnia I Stu Lat. kis 2020, 64, 232-236.