Pańków, Irena. 2018. „Nowa Teoria moralności. Traktat O Naturze Ludzkiej I Naturze podziałów międzyludzkich”. Kultura I Społeczeństwo 62 (1), 321-34. https://doi.org/10.35757/KiS.2018.62.1.16.