Jasiewicz-Betkiewicz, Agnieszka, Mikołaj Cześnik, Michał Kotnarowski, Michał Wenzel, i Marta Żerkowska-Balas. 2017. „Co Tam Panie W Polityce? Struktura Potocznej Wiedzy Politycznej Polaków”. Kultura I Społeczeństwo 61 (4), 27-47. https://doi.org/10.35757/KiS.2017.61.4.2.