Gładys-Jakóbik, Jolanta, i Barbara Post. 2015. „Wzory Sukcesu W Narracjach Elit Administracyjnych państwa”. Kultura I Społeczeństwo 59 (4), 65-83. https://doi.org/10.35757/KiS.2015.59.4.4.