Michalski, Łukasz. 2015. „Czy Republika Chce Być Ocalona? Wokół książki Bogusława Śliwerskiego Edukacja (w) Polityce. Polityka (w) Edukacji ”. Kultura I Społeczeństwo 59 (4), 215-19. http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/kis/article/view/1373.