Łukasiewicz, Piotr. 2021. „Profesor Z misją. Wspomnienie O Zbigniewie A. Pełczyńskim”. Kultura I Społeczeństwo 65 (3), 125-32. http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/kis/article/view/1733.