Książek, Joanna. 2021. „Transnarodowość repatriantów Z Kazachstanu — kłopoty Z Urzeczywistnieniem potencjału”. Kultura I Społeczeństwo 65 (4), 3-30. https://doi.org/10.35757/KiS.2021.65.4.1.