Pańków, I. (2018) „Nowa teoria moralności. Traktat o naturze ludzkiej i naturze podziałów międzyludzkich”, Kultura i Społeczeństwo, 62(1), s. 321-334. doi: 10.35757/KiS.2018.62.1.16.