Pańków, I. (2017) „Zbiorowe diagnozowanie polskiej rzeczywistości. O wywiadach Michała Sutowskiego”, Kultura i Społeczeństwo, 61(4), s. 215-221. doi: 10.35757/KiS.2017.61.4.11.