Gładys-Jakóbik, J. i Post, B. (2015) „Wzory sukcesu w narracjach elit administracyjnych państwa”, Kultura i Społeczeństwo, 59(4), s. 65-83. doi: 10.35757/KiS.2015.59.4.4.