Pańków, I. (2015) „Elity administracyjne. Misja i odpowiedzialność”, Kultura i Społeczeństwo, 59(4), s. 85-104. doi: 10.35757/KiS.2015.59.4.5.