Łukianow, M., Gop, A. i Skrzypowska, J. (2021) „Rodzicielskie doświadczenia nauczania zdalnego w okresie pandemii Covid-19”, Kultura i Społeczeństwo, 65(3), s. 47-71. doi: 10.35757/KiS.2021.65.3.3.