Latocha, S. (2021) „Pandemia rozbójników: Locus horridus na miarę antyzachowań gangu Olsena”, Kultura i Społeczeństwo, 65(3), s. 93-106. doi: 10.35757/KiS.2021.65.3.5.