Książek, J. (2021) „Transnarodowość repatriantów z Kazachstanu — kłopoty z urzeczywistnieniem potencjału”, Kultura i Społeczeństwo, 65(4), s. 3-30. doi: 10.35757/KiS.2021.65.4.1.